Lov om fremmede konsulers rettsstilling

Utenriksdepartementet

Lov om enkelte bestemmelser om fremmede konsulers rettsstilling

Lov om at konsulære tjenestemenn fra andre land blant annet skal være fritatt for personlig arrest og andre innskrenkninger i den personlige frihet.

Lov om at konsulære tjenestemenn fra andre land blant annet skal være fritatt for personlig arrest og andre innskrenkninger i den personlige frihet. (Det er ingen sentrale forskrifter hjemlet i denne loven).

Gå til Lovdatas nettsider for å lese loven i fulltekst.

Se loven på lovdata.no