Meieriselskapsloven

Landbruks- og matdepartementet

LOV-1936-06-25-4 Lov om enkelte bestemmelser angående meieriselskaper.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser