Betalingsutjevningsloven

Utenriksdepartementet

Lov om betalingsutjevning

Hvis et fremmed land som begrenser eller hindrer overføring av betalingsmidler til Norge, kan Finansdepartementet treffe de bestemmelser som finnes påkrevd for at norske tilgodehavender i vedkommende land kan få dekning ved utjevning i tilgodehavender i Norge.

Hvis et fremmed land som begrenser eller hindrer overføring av betalingsmidler til Norge, kan Finansdepartementet treffe de bestemmelser som finnes påkrevd for at norske tilgodehavender i vedkommende land kan få dekning ved utjevning i tilgodehavender i Norge. (Det er ikke hjemlet sentrale forskrifter i denne loven).

Gå til Lovdatas nettsider for å lese loven i fulltekst.

Se loven på lovdata.no