Lov om merkning på tunge kolli

Arbeids- og sosialdepartementet

LOV 1932-04-22 nr 01: Lov om merkning av vekten på tunge kolli som fraktes med fartøi

Lov om merkning av vekten på tunge kolli som fraktes med fartøi.

Se loven på lovdata.no