Umsetnaden av jordbruksvaror (omsetningsloven)

Landbruks- og matdepartementet

LOV-1936-07-10-6 Lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror.

Fyremålet med lova er gjennom samyrke å fremja umsetnaden av kjøtt av storfe, sau, svin, fjørfe og reinsdyr, korn og oljefrø, mjølk, egg, pelsdyrskinn, poteter, grønsaker, frukt og bær.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter