Forskrift om endring av forskrift 23. desember 2011 nr. 1502 om kvoteordningen for melk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 20. april 2018 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5a og delegeringsvedtak 7. mai 1999 nr. 435, samt lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a og delegeringsvedtak 6. desember 1996 nr. 1126.

I

I forskrift 23. desember 2011 om kvoteordningen for melk, gjøres det følgende endringer: 

Vedlegg 1 skal lyde:
Vedlegg 1: Omregningsfaktorene ved lokal foredling av melk:

Produktgrupper

Beskrivelse

Gjelder både ku- og geitemelk

Omregnings

faktorer

1.

- Smør

- Smør kjernet av fløte/rømme.

21,6

2.

- Pultost

- Mager hvitost ystet av surmelk.

14,0

3.

- Helfet brunost, Tinn-type

- Brunost der alt kasein er fjernet fra mysen.

13,0

4.

- Helfet brunost

- Hvitost

- Brunost tilsatt under 30 % melk.

- Fast og halvfast hvitost.

11,0

5.

- Rømme

- Fløte

- Syrnet fløte med 30–40 % fett.

- Fløte med 30-40 % fett.

10,0

6.

- Brunost med melk

- Brunost tilsatt over 30 % melk.

8,5

7.

- Bløt hvitost

- Bløt hvitost.

7,5

8.

- Smørbar ost

 

 

- Rømmegrøt

- Fersk hvitost med smørbar konsistens.

- Brunostprodukt med primlignende konsistens.

- Rømmegrøt.

5,0

9.

- Gomme

- Ostekake

- Melkeprodukt med gomme-/grøtkonsistens.

- Kake laget med ost som råstoff.

3,0

10.

- Melk

 

 

- Spesialprodukt

- Melk uten tilsetning og melk syrnet med yoghurtkultur eller annen bakteriekultur, solgt som konsummelk.

- Spesialprodukt med mer enn 50 % vektandel av melkeråstoff i produktet (kaker, paier etc.).

1,0

11.

- Fløteis

- Iskrem laget av egen melk og fløte.

2,0

12.

- Fløteis

- Iskrem laget av egen melk og innkjøpt fløte.

0,35

II

Endringene trer i kraft med virkning fra 1. januar 2018.

Tilhørende lov