Forskrift om kvoteordningen for melk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 23. desember 2011 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5a og delegeringsvedtak 7. mai 1999 nr. 435, samt lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 27a og delegeringsvedtak 6. desember 1996 nr. 1126. Endringer: Endret ved forskrifter 25 jan 2012 nr. 96, 28 juni 2012 nr. 699, 28 juni 2012 nr. 733, 29 nov 2012 nr. 1252, 23 jan 2013 nr. 57, 25 juni 2013 nr. 762, 25 nov 2013 nr. 1379, 19 feb 2014 nr. 197, 27 juni 2014 nr. 891 som endret ved forskrift 24 nov 2014 nr. 1521, 19 des 2014 nr. 1817, 11 feb 2015 nr. 112, 18 nov 2015 nr. 1330. Rettelser: 07.02.2012 (endring i § 2 og § 4 tilbakeført).

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov