Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring i forskrift om kvoteordningen for melk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 6. desember 2019 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5a, jf. delegeringsvedtak 7. mai 1999 nr. 435.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov