Forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk

Fastsett av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 29. juni 1999 med heimel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5 og § 5a og kgl.res. av 7. mai 1999 nr. 435. Endringar: Endra ved forskrifter 14 des 1999 nr. 1507, 30 juni 2000 nr. 707, 4 juli 2000 nr. 721, 7 des 2000 nr. 1249, 20 juni 2001 nr. 733, 26 sep 2001 nr. 1125, 14 des 2001 nr. 1457, 25 juni 2002 nr. 727, 9 des 2002 nr. 1393, 25 juni 2003 nr. 785, 27 juni 2003 nr. 872, 16 des 2003 nr. 1585, 30 juni 2004 nr. 1059, 21 des 2004 nr. 1752, 24 juni 2005 nr. 689, 22 des 2005 nr. 1767, 16 juni 2006 nr. 852, 21 des 2006 nr. 1597, 26 juni 2007 nr. 702, 19 des 2007 nr. 1811, 27 juni 2008 nr. 739, 17 des 2008 nr. 1405, 1 juli 2009 nr. 957, 16 des 2009 nr. 1885, 19 mars 2010 nr. 405, 21 juni 2010 nr. 933, 20 des 2010 nr. 1753, 22 juni 2011 nr. 1262, 21 des 2011 nr. 1439, 23 des 2011 nr. 1502, 29 juni 2012 nr. 709, 19 des 2012 nr. 1378, 28 juni 2013 nr. 806, 19 des 2013 nr. 1637, 18 des 2014 nr. 1949, 26 juni 2015 nr. 772, 21 des 2015 nr. 1809, 29 juni 2016 nr. 847.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov