Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk - Omsetningsavgift på korn og melk for 2013

Landbruks- og matdepartementet har 29 juni 2013 vedtatt endringer i forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk, jf. vedlegg. Endringene trer i kraft 1. juli 2013.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov