Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk

Fastsatt av Landbruksdepartementet den 22. desember 2005 med heimel i lov av 10. juli 1936 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5 og § 5a, og Kongeleg Resolusjon av 7. mai 1999 nr. 434.

I

§ 1 skal lyde:

§ 1. Omsetningsavgift på jordbruksvarer

Produsentar som omsetter jordbruksvarer, skal svara avgift etter desse satsane:

 

a) Mjølk:

10 øre pr. liter

 

b) Kjøtt av storfe og kalv:

maks. 150 øre pr. kg

 

c) Kjøtt av sau og lam:

maks. 300 øre pr. kg

 

d) Svinekjøtt:

maks. 200 øre pr. kg

 

e) Egg:

80 øre pr. kg

 

f) Kjøtt av kylling:

25 øre pr. kg

 

g) Kjøtt av kalkun:

25 øre pr. kg

 

h) Korn og oljefrø:

maks. 7 øre pr. kg

Omsetningsrådet sitt arbeidsutval fastsett omsetningsavgifta innafor maksimalsatsane i første ledd bokstav b, c, d og h.

§ 2 skal lyde:

§ 2. Omsetningsavgift på pelsdyrskinn

Ved omsetning av pelsdyrskinn etter lov 13. desember 1946 nr. 23 om omsetning av pelsdyrskinn, skal det svarast omsetningsavgift.

Avgifta er 1,0% av salssummen.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2006.

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov