Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk

Fastsatt av Landbruksdepartementet den 30. juni 2004 med heimel i lov av 10. juli 1936 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 5 og § 5a, og Kongeleg Resolusjon av 7. mai 1999 nr. 434.

I

§ 1 skal lyde

§ 1. Omsetningsavgift på jordbruksvarer

Produsentar som omsetter jordbruksvarer, skal svara avgift etter desse satsane:

a) Mjølk:

8 øre pr. liter

 

b) Kjøtt av storfe og kalv:

maks. 200 øre pr. kg

 

c) Kjøtt av sau og lam:

maks. 300 øre pr. kg

 

d) Svinekjøtt:

maks. 250 øre pr. kg

 

e) Egg:

70 øre pr. kg

 

f) Kjøtt av kylling:

60 øre pr. kg

 

g) Kjøtt av kalkun:

40 øre pr. kg

 

h) Korn og oljefrø

maks. 6 øre pr. kg

 

Omsetningsrådet sitt arbeidsutval fastsett omsetningsavgifta innafor maksimalsatsane i første ledd bokstav b, c, d og h.

Avgiftsplikta gjeld ikkje ved omsetning frå produsent til arbeidarar på garden eller i verksemda, eller ved oppfylling av kår- og forpaktarkontraktar.

II

Endringene trer i kraft 1. juli 2004.

Ekstern lenke:  Forskriften i fulltekst

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov

Til toppen