Forskrift om innkreving av omsetningsavgift og overproduksjonsavgift

Fastsatt av Landbruksdepartementet 20. desember 1996 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 7. Endret 11 des 2002 nr. 1485.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov