Forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. juli 2003 med hjemmel i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 14.Endringer: Endret ved forskrifter 4 des 2003 nr. 1455, 8 juli 2004 nr. 1113, 8 des 2006 nr. 1373, 30 juni 2009 nr. 919, 21 jan 2013 nr. 49, 27 juni 2013 nr. 797, 3 sep 2014 nr. 1144.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov