Lov om forbod mot frakt av våpen m.m.

Utanriksdepartementet

Lov om fullmakt for Kongen, eller den han gjev fullmakt, til å forby at norske skip blir nytta til å føra folk som eslar seg i krig, våpen, loty, fly eller partar derav til framandland

Lov om å kunne forby at norske skip blir nytta til å føra folk som eslar seg i krig, våpen, loty, fly eller partar derav til framandland.

Lov om å kunne forby at norske skip blir nytta til å føra folk som eslar seg i krig, våpen, loty, fly eller partar derav til framandland. (Det er ikkje sentrale forskrifter hjemla i lova).

Gå til Lovdatas nettsider for å lese lova i fulltekst.

Sjå lova på lovdata.no