Norske nyhetsbrev fra Brussel

Mange av de norske aktørene i Brussel sender jevnlig ut nyhetsbrev til sine abonnenter. Vi gir deg oversikten over de norske nyhetsbrevene fra Brussel.

Nyhetsbrev om Norges samarbeid med EU
Hver mandag sender vi ut nyhetsbrevet om Norges samarbeid med EU. Det inneholder aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU. Meld deg på her.

LO Brussel
Meld deg på LO Brussel sitt nyhetsbrev med aktuelle Europanyheter her.

NHO Brussel
NHOs kontor i Brussel sender ut nyhetsbrevet NHO Europanytt med en kort oppsummering av de viktigste nyheter fra et næringslivsperspektiv. Påmelding skjer her.

Europalov.no
Nettstedet Europalov følger EØS- og Schengen-rettsaktene fra forslagsstadiet i EU gjennom saksgangen i EU-institusjonene, EØS-organene og Norge, til de er gjennomført og trådt i kraft i norsk rett. Meld deg på ukentlige nyhetsbrev med de siste oppdateringene her

Nord-Norges Europakontor
Det nordligste regionkontoret sender regelmessig ut et nyhetsbrev med spesielt fokus på saker av interesse for Nord-Norge. Påmelding skjer her.

Osloregionens Europakontor
Du kan abonnere på nyhetsbrevet som sendes ut av Osloregionens Europakontor, ved å registrere deg nederst på kontorets nettsider.

Stavangerregionens Europakontor
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor kommer ut månedlig. Du kan lese nyhetsbrevet på nett eller få det på epost her.

Sørlandets Europakontor
Sørlandets Europakontor i Brussel sender ut nyhetsbrev med fokus på EU-stoff med særlig relevans for Sørlandet. Påmelding på kontorets nettsider.

Trøndelags Europakontor
Trøndelags Europakontor i Brussel sender ut nyhetsbrev med fokus på EU-stoff med relevans for Trøndelag. Påmelding på kontorets nettsider.

Vest-Norges Brusselkontor
Vest-Norges Brusselkontor har et nyhetsbrev som gir en god oversikt over aktuelle EU-saker og prosjektmuligheter, med spesielt fokus på saker som er viktige for Vest-Norge. Påmelding her.

Den europeiske unions delegasjon til Norge
EUs delegasjon i Oslo sender ut nyhetsbrevet EU-nytt som man kan melde seg på her.

Norges kunnskapskontor i Brussel
Norges kunnskapskontor i Brussel (NorCore) sender ut nyhetsbrev en gang i måneden. Påmelding her.