Norske nyhetsbrev fra Brussel

Mange av de norske aktørene i Brussel sender jevnlig ut nyhetsbrev til sine abonnenter. Vi gir deg oversikten over de norske nyhetsbrevene fra Brussel.

Nyhetsbrev om Norges samarbeid med EU
Hver mandag sender vi ut nyhetsbrevet om Norges samarbeid med EU. Det inneholder aktuell informasjon om Norges samarbeid med EU fra departementene og Norges delegasjon til EU. Du kan melde deg på her.

EØS-midlenes nyhetsbrev
Du kan abonnere på EØS-midlenes månedlige nyhetsbrev, ved å registrere e-postadressen din nederst på første side av EØS-midlenes nettsider.

Actis
Actis sender regelmessig ut nyhetsbrevet Europanytt med spesielt fokus på saker innen rusfeltet og folkehelse. Påmelding skjer her.

KS
Hos KS kan du velge mellom å abonnere på det månedlige EU på norsk eller å motta eposter daglig når det publiseres nye EU/EØS-saker. Påmelding skjer her.

LO Brussel
LO sender ut nyhetsbrevet EuroLOggen to ganger i uken. Påmelding skjer her.

NHO Brussel
NHOs kontor i Brussel sender ut NHO Europanytt to ganger i uka  med en kort oppsummering av de viktigste nyheter fra et næringslivsperspektiv. Påmelding skjer her.

Europalov.no
Nettsiden Europalov er et privat prosjekt startet og vedlikeholdt av Tore Grønningsæter. Nettstedet følger EØS- og Schengen-rettsaktene fra forslagsstadiet i EU gjennom saksgangen i EU-institusjonene, EØS-organene og Norge, til de er gjennomført og trådt i kraft i norsk rett. Meld deg på ukentlige nyhetsbrev med de siste oppdateringene fra siden her

Nord-Norges Europakontor
Det nordligste regionkontoret sender regelmessig ut et nyhetsbrev med spesielt fokus på saker av interesse for Nord-Norge. Påmelding skjer her.

Osloregionens Europakontor
Du kan abonnere på nyhetsbrevet Kort fra Brussel som sendes ut av Osloregionens Europakontor, ved å registrere deg i venstremargen på kontorets nettsider.

Stavangerregionens Europakontor
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor kommer ut månedlig. Du kan lese nyhetsbrevet på nett eller få det på epost her.

Vest-Norges Brusselkontor
Vest-Norges Brusselkontor har et nyhetsbrev som kommer ut hver 14. dag og gir en god oversikt over aktuelle EU-saker og prosjektmuligheter, med spesielt fokus på saker som er viktige for Vest-Norge. Påmelding skjer her.

Sørlandets Europakontor
Sørlandets Europakontor i Brussel sender annenhver uke ut nyhetsbrev. De fokuserer på EU-stoff med særlig relevans for Sørlandet. Påmelding her.

Den europeiske unions delegasjon til Norge
EUs delegasjon i Oslo sender ukentlig ut nyhetsbrevet EU-nytt som man kan lese eller melde seg på her.