Ambassadør Oda Helen Sletnes

Norges delegasjon til EU

Oda Helen Sletnes er Norges ambassadør til EU og leder EU-delegasjonen. Hun tiltrådte stillingen 1. oktober 2015.

 

Sletnes er norsk diplomat som også tidligere har tjenestegjort ved EU-delegasjonen, både som ambassadør 2006-2011 og nestleder 1997-2001. Hun har vært ekspedisjonssjef i Europaavdelingen i Utenriksdepartementet 2003-2005 og har også tjenestegjort ved ambassadene i Paris og Ottawa. I perioden 2011-2015 var Sletnes president i Eftas overvåkingsorgan i Brussel.

Sletnes er utdannet arkitekt fra NTH og arbeidet ved Byplankontoret i Stavanger kommune før hun gikk inn i utenrikstjenesten i 1981. Hun er gift og har to barn.

Følg ambassadør Sletnes på Twitter: https://twitter.com/sletnes (@sletnes)

Til toppen