Film og medier

Arbeidet med ny avtale om kommersiell allmennkringkasting for perioden 2024 til 2029

Her er informasjon om kunngjøring av ny avtale om kommersiell allmennkringkasting.

Pressemeldinger

Kunngjøring med vedlegg

Eventuelle oppdateringer i kunngjøringsdokumentene er markert i kursiv.

Spørsmål og svar 

All kommunikasjon vedrørende kunngjøringen skal være skriftlig, på norsk, merket  ”Kunngjøring – kommersiell allmennkringkasting" og rettes til Kultur- og likestillingsdepartementets e-postadresse: postmottak@kud.dep.no, med kopi til:

Avdelingsdirektør Øyvind Christensen:
E-post: oyvind.christensen@kud.dep.no

Fagdirektør Harald Høiby:
E-post: harald.hoiby@kud.dep.no

Seniorrådgiver Caroline Ørvik:
E-post: caroline.orvik@kud.dep.no 

Se kunngjøringen kapittel 2 for ytterligere informasjon om prinsipper for kommunikasjon.

Samtlige spørsmål og svar mellom aktuelle søkere og Kultur- og likestillingsdepartementet, samt tilleggsopplysninger vil bli nummerert og publisert fortløpende på denne siden.