TV 2 AS søker på avtale om kommersiell allmennkringkasting

Kultur- og likestillingsdepartementet kunngjorde 27. april 2023 muligheten til å søke om å inngå en ny avtale om kommersiell allmennkringkasting for perioden 2024-2029. Ved fristens utløp hadde Kultur- og likestillingsdepartementet mottatt én søknad, fra TV2 AS.

– Jeg er glad for at TV2 har søkt om avtale med staten for å drive kommersiell allmennkringkasting. Vi ønsker å sikre et mangfold av medier i Norge og et sterkt redaksjonelt miljø utenfor Oslo-området, som denne avtalen bidrar til, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Staten vil kompensere for nettokostnadene knyttet til oppdraget. Statens bidrag vil være inntil 150 millioner kroner per år i fem år.

Allmennkringkastingsoppdraget vil primært omfatte krav om å levere riksdekkende nyhetssendinger, tilbud til barn og unge, samt norsk film- og tv-drama. Det stilles videre en rekke krav til programvirksomheten og tv-kanalen hvor allmennkringkastingsinnholdet publiseres, som ikke kompenseres økonomisk.

I kunngjøringen er det i tillegg stilt krav om at avtaleparten må ha sin hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon i Norge, minst 100 km. utenfor Oslo. Det er dessuten et nytt krav om at leverandøren skal ha redaksjonelle medarbeidere i nyhetssendingene på minst seks ulike steder i Norge.

Kultur- og likestillingsdepartementet vil behandle søknaden fra TV2 AS så raskt som mulig med sikte på å inngå en avtale senest i desember, dersom kravene er oppfylt. Selve avtalen skal begynne å løpe senest åtte måneder etter at den er inngått.