Avtale om kommersiell allmennkringkasting for perioden 2024 til 2029

Her er informasjon om den endelige avtalen som ble signert i Bergen 30. november 2023.

Endelige dokument for avtale om kommersiell allmennkringkaster for perioden 01.01.2024-31.12.2028

Pressemeldinger

Kunngjøring med vedlegg

Eventuelle oppdateringer i kunngjøringsdokumentene er markert i kursiv.