Arkitektur

Statlige byggeprosjekter skal preges av arkitektonisk kvalitet. Statsbygg må som stor byggherre og eiendomsforvalter ha et bevisst forhold til dette.

Statlige byggeprosjekter skal preges av arkitektonisk kvalitet. Statsbygg må som stor byggherre og eiendomsforvalter ha et bevisst forhold til dette. På Statsbyggs hjemmeside finner du mer informasjon om deres arbeid på arkitekturfeltet.

Regjeringens handlingsplan 'arkitektur.nå' ble lansert i august 2009. Her pekes det blant annet på at staten skal være et forbilde, og at statlig byggevirksomhet har hatt, og har, en svært viktig oppgave ved å oppføre byggverk av høy arkitektonisk kvalitet, som viktige kulturuttrykk og identitetsbærere. Handlingsplanen understreker for øvrig sterkt at vår tids arkitektur må bidra til å levere miljø- og energivennlige bygninger.


Besøkssenteret ved Nidaros Domkirke. Foto: Jaro Hollan/Statsbygg. 


Interiørbilde fra Operaen i Bjørvika. Fotograf: Trond Isaksen/Statsbygg.


Sametinget. Foto: Jaro Hollan/Statsbygg.


Svalbard globale frøhvelv. Foto: Mari Tefre/Svalbard Globale frøhvelv.