Særtrekk ved Norges fred og forsoningsarbeid

Norges innsats for fred og forsoning varierer avhengig av konflikten og lokale forhold, men det er visse kjennetegn ved det norske engasjementet som kan sies å være generelle.

Norsk engasjement i fred- og forsoningsprosesser kan sies å ha følgende kjennetegn:

  • Langsiktig vilje til å bistå. Norge har en konsistent og forutsigbar politikk med hensyn til bistand og fredsarbeid basert på solidaritet og langsiktighet, uavhengig av regjering. Høy grad av innenrikspolitisk enighet om utenrikspolitikken, inkludert bistand og fredspolitikken. Vilje til å snakke med alle parter i en konflikt.
  • Ressurser til å bistå. Norge stiller både menneskelige og økonomiske ressurser tilgjengelige for freds- og forsoningsarbeid. Utenriksdepartementet har en egen seksjon for fred og forsoning med 14 medarbeidere og ca. 656 millioner kroner (2015) i fleksible midler til konfliktforebyggende og –løsende tiltak. Kombinert med et omfattende bistandsengasjement, gjør dette det mulig for oss både å støtte opp om forhandlingsprosesser og bygge opp under fredsløsninger med eksempelvis overvåkingsmekanismer og fredsbygging.
  • Nært samarbeid med de norske frivillige organisasjonene. I mange tilfeller har de norske NGOene vært inngangsporten til freds- og forsoningsprosesser. Det brede arbeidet som de norske NGOene gjør over hele verden har gitt Norge innpass også på steder hvor det offisielle Norge har hatt liten eller ingen tilstedeværelse.
  • Erfaring og komparativ kunnskap. Norge har opparbeidet seg verdifull erfaring og kunnskap om fredsprosesser gjennom sitt langvarige arbeid med parter i konflikt. Samtidig er det viktig å erkjenne at de fleste konflikter er ulike og unike, og kunnskap om den enkelte konflikt og området den pågår i er sentral.
  • Godt forhold til sentrale internasjonale aktører. Norge har et nært og ryddig forhold til USA og gode relasjoner til andre store aktører, både enkeltland og regionale organisasjoner. Store bidrag til FN og utviklingssamarbeid gir troverdighet i verdenssamfunnet.
  • Norge anses ofte som upartisk. Norge har ingen kolonifortid og oppfattes ofte som upartisk og oppriktig i sitt fredsengasjement uten økonomiske eller politiske egeninteresser.
  • Norge tar mål av seg til å være fredshjelper, ikke fredsskaper. Norge vil bistå partene i deres arbeid for å finne en fredelig løsning på konflikten, men ansvaret ligger hele tiden hos partene selv.

I juni 2014 holdt utenriksminister Børge Brende et innlegg på the Brookings Institute i Washington D.C. hvor han presenterte de norske retningslinjene for fred og forsoning. Se hele talen her.

Talen kan også ses/høres på Youtube.

 

Til toppen