Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kommisjonens arbeidsprogram for miljø i 2011

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Europaportalen

Europakommisjonen la 27. oktober frem sitt arbeidsprogram for 2011. På miljøsiden er det lagt særlig vekt på ressurseffektivitet og klima. Dette er i tråd med Europa 2020-strategien for smart, bærekraftig og inkluderende vekst.

Ressurseffektivitet er ett av Kommisjonens såkalte flaggskipinitiativ i Europa 2020-strategien. I overgangen til et europeisk lavkarbonsamfunn vil Kommisjonen utvikle virkemidler med fokus på ressurseffektivitet særlig i sektorer som energi, transport og forvaltning av naturressurser.

Konkrete initiativer i 2011-planen hos Kommisjonen er en melding for en lavkarbonøkonomi i EU frem mot 2050, et veikart for en ressurseffektiv økonomi samt en hvitbok for transportsektoren.

Ny miljølovgivning
Ifølge arbeidsplanen skal Kommisjonen også legge frem en rekke nye lovforslag på miljøområdet i 2011. Blant annet berører forslagene marin arealplanlegging og inkludering av CO2-utslipp fra skipsfart i EUs kvotesystem. Enkelte lovforslag skal i tillegg revideres slik som direktivet om miljøkonsekvensvurderinger.  

Klimaendringer høyt på agendaen
Kommisjonen setter også klimaendringer høyt på agendaen i 2011. I tillegg til meldingen om lavkarbonøkonomi i 2050 med mål i perioden frem til det er det flere initiativer på energiområdet. Evalueringen av det sjette miljøhandlingsprogrammet som er Kommisjonens politiske rammeverk frem til 2012, vil også stå sentralt. Forberedelser til FN-toppmøtet om utvikling og miljø i Rio de Janeiro i 2012 vil i tillegg bli viktig for arbeidet til Kommisjonen i 2011.  

Til toppen