Lettere for pensjonert personell i helsesektoren å jobbe

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Regjeringen legger til rette for at pensjonert personell i helsesektoren enklere kan gå tilbake i jobb i helsevesenet.

ENDRET 20. OKTOBER:

Stortinget vedtok 20. oktober 2020 å forlenge reglene fram til 1. juli 2021.

Koronaviruset fører til at helsevesenet opplever et ekstraordinært behov for personell. For å møte dette behovet åpner nå regjeringen opp for at pensjonert personell i helsesektoren som har gått av med AFP kan komme tilbake på jobb, uten at dette skal føre til at deres pensjon avkortes.

Denne regelendringen ble fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet tirsdag 17. mars. Den trer i kraft umiddelbart, og gjelder i denne omgang fram til 1. november. Tilsvarende regler i de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene ble vedtatt av Stortinget mandag 16. mars.

Helt konkret gjelder endringen forskriften som regulerer kombinasjon av AFP for medlemmer i Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt. Denne vil også gjøre seg gjeldende for alle ordninger innen offentlig sektor og for alle yrkesgrupper som gjeninntrer i stilling i det offentlige helsevesenet i forbindelse med koronaviruset.

For AFP i privat sektor og alderspensjon fra folketrygden skjer det ingen prøving mot arbeidsinntekt.

Forskrift om kombinasjon av AFP og arbeidsinntekt