Norge er partner for det internasjonale året for urfolksspråk

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

FNs generalforsamling har besluttet at 2019 skal være det internasjonale året for urfolksspråk.

– Regjeringen støtter FNs satsing på et eget år for urfolksspråk. Språk spiller en avgjørende rolle i folks liv, og denne markeringen kan bidra til å synliggjøre urfolks historie, kultur og identitet. Regjeringen vil derfor bidra til markeringen av språkåret ved å være partner, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Det er UNESCO som er ansvarlig for språkåret, og det er opprettet en styringsgruppe som består av representanter fra stater, urfolks representanter og medlemmer fra Permanent forum. Sametingspresident Aili Keskitalo er en av lederne i styringsgruppen.

– Det er gledelig at sametingspresidenten sitter i styringsgruppen. På den måten kan hun bidra til å løfte arktisk urfolksspråk internasjonalt, sier Mæland.

Ambisjon om at flere skal ta i bruk de samiske språkene

Regjeringen har bevilget en ettårig økning på 1,1 mill. kroner til Sametinget i 2019 til arbeidet med det internasjonale urfolksspråkåret. Sametinget planlegger å markere språkåret gjennom ulike arrangementer og tiltak. Regjeringen er positiv til å være medarrangør på ett eller flere av disse arrangementene.

– Språkåret er en motivasjon for oss alle til å fortsette arbeidet med å styrke urfolkenes språk. Regjeringen har en ambisjon om at flere skal ta i bruk de samiske språkene, men da er vi avhengig av at samiske språk synliggjøres i samfunnet, sier Mæland.  

Regjeringens arbeid med oppfølgingen av NOU 2018: 16 Hjertespråket er et viktig bidrag i dette arbeidet.

For mer informasjon: UNESCO sin nettside for urfolksspråk

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00