Videreutdanning til over 5 000 lærere

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Aldri før har lærere hatt så mange videreutdanningstilbud å velge mellom. Nå kan de søke om videreutdanning i 180 forskjellige studietilbud. Fra 1. februar kan lærere søke om videreutdanning på Utdanningsdirektoratets nettsider.

– Tidligere søkertall viser at lærerne ønsker videreutdanning. I fjor var det nesten 8 500 lærere som søkte, og regjeringen fortsetter den historiske satsingen på videre-utdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 


Rekordstort tilbud
Mer enn 5 000 lærere kan få plass på et videreutdanningstilbud fra høsten gjennom vikar- og stipendordningen. Matematikk, engelsk, norsk, samisk og tegnspråk er prioritert, men det er tilbud også i en rekke andre fag.  

 

– De fleste av de 180 studietilbudene er innen de prioriterte fagene. Men i tillegg finnes det tilbud blant annet om pedagogikk som retter seg mot lærere som skal undervise elever med et annet morsmål, naturfag og praktisk-estetiske fag, sier Røe Isaksen.

Over én milliard til videreutdanning
Staten dekker 75 prosent av vikarkostnadene for lærere som tar videreutdanning i matematikk og naturfag, og 60 prosent i andre fag. I stipendordningen må kommunene kun dekke kostnader til reise, opphold og læremidler.

– Regjeringen bruker over én milliard kroner på videreutdanning for lærere også i 2016. Det er særlig viktig at kommuner og fylkeskommuner tar sitt ansvar og godkjenner så mange søknader som mulig fra lærere som ønsker faglig påfyll, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Fakta om videreutdanning:

  • 1.februar kan lærerne søke om å ta videreutdanning på www.udir.no
  • Over 5 000 lærere kan få tilbud om videreutdanning fra høsten 2016 gjennom vikar- eller stipendordningen
  • Søkere på stipendordning kan få inntil 100 000 kroner i stipend for å ta inntil 30 studiepoeng
  • Søknadsfristen for skoleåret 2016/17 er 1. mars. Innen 15. mars må skoleeier godkjenne eller avslå søknadene, og sende dem videre til behandling hos Utdanningsdirektoratet 
  • For matematikk og naturfag er det statlige tilskuddet 75 prosent av vikarkostnadene, mens tilskuddet er 60 prosent for øvrige fag. For øvrige fag dekker skoleeieren 15 prosent. De resterende 25 prosentene er lærerens bidrag i form av bruk av egen tid
  • Skoleeier dekker kostnader til reise, opphold og læremidler