Konstituert ekspedisjonssjef Wenche Østrem

Adresse: Teatergata 9 (R6), Postboks 8007 Dep. 0030 Oslo,
E-post: Wenche.Ostrem@lmd.dep.no
Telefon: 22 24 9121
Mobil: 977 64 863

Avdeling for forskning, innovasjon og regionalpolitikk (AFIR)