Selskaper

Telenor ASA

Telenor er en global mobiloperatør med 172 millioner mobilabonnementer. Selskapet ble etablert ved omdanning av Televerket til aksjeselskap i 1994. Telenor er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Bærum.

Staten er eier i Telenor for å opprettholde et ledende telekommunikasjonsselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge samt å ha kontroll med samfunnskritisk kommunikasjonsinfrastruktur. Staten eier 53,97 prosent av aksjene i Telenor. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer.

Les om Telenor i Statens eierrapport 2022

Nettside: https://www.telenor.com/