Saksgang: Etikkinformasjonsloven

Etikkinformasjonsutvalget ble opprettet 1. juni 2018, og har hatt i oppgave å vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.

De har senere fått utvidet sitt mandat til også å foreslå en konkret lovtekst for en slik informasjonsplikt.

Les mer om utvalget og mandatet.

Følg saken

 • Høring - Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om leverandørkjeder

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 29.03.2020

 • Åpenhet om leverandørkjeder

  Rapport | Barne- og familiedepartementet

  Utredning fra utvalg oppnevnt av regjeringen 1. juni 2018 for å utrede en lov om etikkinformasjon. Innstilling avgitt til Barne- og familiedepartementet 28. november 2019.

 • Overlevering av Etikkinformasjonsutvalgets rapport

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Torsdag 28. november overleverer Etikkinformasjonsutvalget sin rapport til forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad. Følg overleveringen direkte her fra kl. 10.15.

 • Etikkinformasjonsutvalgets statusrapport – juni 2019

  Rapport | Barne- og familiedepartementet

  Etikkinformasjonsutvalget har avgitt en foreløpig statsurapport om utvalgets arbeid. Ifølge rapporten finner utvalget det hensiktsmessig å innføre en lovpålagt etikkinformasjonsplikt.

 • I gang med arbeid om etikkinformasjon

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Et nyoppnevnt ekspertutvalg skal vurdere om næringslivet bør få en plikt til å informere om sitt arbeid med å sikre anstendige arbeidsforhold i egne leverandørkjeder.

 • Oppnevner etikkinformasjonsutvalg

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Et nytt utvalg skal vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.