Forsiden

Etikkinformasjonsutvalgets statusrapport – juni 2019

Etikkinformasjonsutvalget har avgitt en foreløpig statsurapport om utvalgets arbeid. Ifølge rapporten finner utvalget det hensiktsmessig å innføre en lovpålagt etikkinformasjonsplikt.

Utvalget har kartlagt internasjonale utviklingstrekk, norsk rett og utviklingen i næringslivet, og konkluderer med at de finner det hensiktsmessig å innføre en informasjonsplikt.

De skriver blant annet at en lovpålagt informasjonsplikt vil kunne bidra til mer åpenhet og innsyn i globale verdikjeder som på sikt kan bidra til bedre vern av grunnleggende rettigheter og arbeidsvilkår i leverandørkjeden.

Utvalget arbeider videre i henhold til mandatets del B med utredning av virkeområde og hvordan informasjonsplikten bør utformes og håndheves, samt konsekvensene av en lovregulering.

Den endelige rapporten med del A og B leveres departementet innen 1. desember 2019.

Les rapporten (PDF)