Åpenhet om leverandørkjeder

Utredning fra Etikkinformasjonsutvalget

Utredning fra utvalg oppnevnt av regjeringen 1. juni 2018 for å utrede en lov om etikkinformasjon. Innstilling avgitt til Barne- og familiedepartementet 28. november 2019.

Utvalget har hatt i oppgave å vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. De fikk senere utvidet sitt mandat til også å foreslå en konkret lovtekst for en slik informasjonsplikt.

Les rapporten (norsk)

Read the Report (engelsk)