Historisk arkiv

Utvalg foreslår etikkinformasjonsplikt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og familiedepartementet

Etikkinformasjonsutvalget foreslår at næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. I dag overleverte de sin rapport til forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad.

– Alt for mange varer som selges i norske butikker produseres under dårlige arbeidsforhold. Lønn man ikke kan leve av, manglende helse, miljø og sikkerhetstiltak, uanstendig arbeidstid og barnearbeid er blant utfordringene globalt. Tvangsarbeid og annet slaverilignende arbeid er dessuten utbredt. Vi må bekjempe denne type moderne slaveri. Jeg ser derfor frem til å lese innspillene Etikkinformasjonsutvalget kommer med i sin rapport, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad. 

Ønsker et påbud

Etikkinformasjonsutvalget ble opprettet 1. juni 2018, og har hatt i oppgave å vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. De har senere fått utvidet sitt mandat til også å foreslå en konkret lovtekst for en slik informasjonsplikt.

Utvalget mener at en informasjonsplikt kan bidra til mer åpenhet og innsyn i globale verdikjeder som på sikt kan bidra til bedre vern av grunnleggende rettigheter og arbeidsvilkår i leverandørkjeden. Utvalget har derfor også utredet hvordan informasjonsplikten bør utformes og håndheves, samt konsekvensene av en lovregulering.

­– Mange norske forbrukere er opptatt av etiske aspekter ved produksjon og forbruk. Globale leverandørkjeder er svært komplekse og sprer seg gjennom mange land. Det er derfor vanskelig for forbrukere og organisasjoner å få kunnskap om forholdene der produkter blir produsert. En informasjonsplikt vil hjelpe oss med å ta gode forbrukervalg, sier Ropstad.

Kunnskapsplikt og informasjonsplikt

I sin rapport foreslår Etikkinformasjonsutvalget blant annet følgende:

  • En lov om virksomheters åpenhet om leverandørkjeder, kunnskapsplikt og aktsomhetsvurderinger (åpenhetsloven).
  • Alle virksomheter pålegges:
    • En kunnskapsplikt. Dette innebærer at virksomheter skal ha kunnskap om risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidsforhold.
    • En informasjonsplikt. Dette innebærer at forbrukere, organisasjoner og andre kan spørre en virksomhet om, for eksempel, menneskerettighets- og arbeidsforhold i leverandørkjeden, og hva virksomheten gjør for å forhindre negative konsekvenser.
  • Større virksomheter pålegges å offentliggjøre aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter. Redegjørelsen skal gi informasjon om risiko og tiltak blant annet med hensyn til barnearbeid, tvangsarbeid og annet slaverilignende arbeid.
  • Virksomheter som omsetter varer til forbrukere, skal offentliggjøre informasjon om produksjonssteder. Sektorer og grupper av virksomheter kan unntas fra denne plikten. 
  • Forbrukertilsynet oppnevnes som håndhevingsorgan, og skal kunne gi dagbøter til virksomheter som bryter pliktene i loven.

Departementet vil nå gå igjennom utvalgets innspill, deretter vil rapporten bli sendt på høring.

Les Etikkinformasjonsutvalgets rapport

Overlevering av rapport fra etikkinformasjonsutvalget
Forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad mottok Etikkinformasjonsutvalgets utredning fra utvalgets leder, Ola Melstad.