Invitasjon til arrangement om åpenhetsloven

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet inviterer til et arrangement om åpenhetsloven fredag 3. desember 2021.

Nett-tv Invitasjon til arrangement om åpenhetsloven

Se sendingen her

Se sendingen her

Hva er åpenhetsloven? - betydningen for næringslivet (PowerPoint).

Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget i juni i år, og trer i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Loven stiller krav til hvordan større virksomheter skal arbeide for å ivareta menneskerettigheter og arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningspartnere. Den pålegger virksomhetene å blant annet gjennomføre aktsomhetsvurderinger og informere forbrukere.

Formålet med arrangementet er å gjøre næringslivet kjent med åpenhetsloven, og diskutere forventninger fra myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet til hva som blir viktig i tiden fremover.

Tid: Fredag 3. desember
Sted: Thon Conference Universitetsgaten (Universitetsgaten 26, Oslo)

Program

08.30–09.00 Kaffe og registrering av gjester
09.00–09:05 Velkommen v/ konferansier Caroline Ditlev-Simonsen, professor ved institutt for rettsvitenskap og styring BI og tidligere medlem av Etikkinformasjonsutvalget
Ca. 09.05–09.15 Innledning ved Barne- og familieminister Kjersti Toppe
Ca. 09.15–09.25

Innledning ved Næringsminister Jan Christian Vestre

Ca. 09.30–09.50 Presentasjon: Hva er åpenhetsloven? – betydningen for næringslivet v/ Kristel Tonstad, fagdirektør i OECDs kontaktpunkt og sekretariatsleder for Etikkinformasjonsutvalget
Ca. 09.50–10.05 Presentasjon: Dette er Forbrukertilsynet v/ Direktør Trond Rønningen
Ca. 10.05–10.30 Samtale med avdelingsdirektør Bente Øverli i Forbrukertilsynet: Hvordan arbeider Forbrukertilsynet med veiledning av næringsdrivende? (inkludert spørsmål som kan rettes til: apenhetsloven@bfd.dep.no)

Pause

 
Ca.10.50–11.25

Panelsamtale med ulike aktører: Hva skal til for at åpenhetsloven skal virke etter sin hensikt?

  • NHO – Halvor Sigurdsen fagleder næringsjus
  • Virke – Tord Dale, leder for bærekraft
  • LO – Julie Lødrup førstesekretær
  • Etisk handel Norge – Heidi Furustøl daglig leder
  • Amnesty – Beate Ekeløve-Slydal politisk rådgiver

Ca. 11.25–11.55

Panelsamtale med enkeltbedrifter: Hva betyr åpenhetsloven i praksis for virksomhetene?

  • Norgesgruppen - Bjart Pedersen, fagsjef bærekraftig handel
  • Ruter - Kristin Holter, fagsjef sirkulær økonomi
  • Oslo Unbranded – Ingrid Emma Jacobsen, CEO & designer
Ca. 11.55–12.00 Avslutning – påfulgt av enkel lunsjservering

Arrangementet streames på regjeringen.no.

Påmelding til arrangementet gjøres via questback: https://response.questback.com/barneoglikestillingsdepartemen/gmipgndmeg

Frist for påmelding er 26. november. Grunnet begrenset antall plasser anbefaler vi tidlig påmelding.