Historisk arkiv

Oppnevner etikkinformasjonsutvalg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Et nytt utvalg skal vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.

– Utvalget skal vurdere om en etikkinformasjonsplikt kan bidra til å øke næringsdrivendes innsats for å sikre grunnleggende rettigheter og anstendige arbeidsvilkår for arbeidere i leverandørkjedene. Bedre tilgang på informasjon kan også gjøre det enklere for forbrukerne å ta mer informerte kjøpsvalg, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland.

I den globale varehandelen blir mange varer produsert i land hvor arbeidstakervernet er svakere enn i Norge. Dårlige lønnsforhold, barnearbeid, uanstendig arbeidstid og manglende organisasjonsfrihet er blant utfordringene.

– Utvalgets arbeid skal gi grunnlag for å vurdere om en lovpålagt plikt kan bidra positivt i møte med disse utfordringene vi ser i verdikjedene, sier forbrukerministeren.

Hvis utvalget mener lovregulering er mulig og hensiktsmessig, skal det foreslå virkeområde og hvordan informasjonsplikten bør håndheves.

Bakgrunnen for oppnevnelsen av etikkinformasjonsutvalget er to anmodningsvedtak i Stortinget, hvor regjeringen bes utrede en lov om etikkinformasjon.

Utvalget starter sitt arbeid i august 2018, og skal levere sin rapport til Barne- og likestillingsdepartementet senest 1. desember 2019.

Her kan du lese utvalgets mandat.

Medlemmene av utvalget er:

  • Professor Ola Mestad, Universitet i Oslo, leder
  • Professor Caroline Dale Ditlev-Simonsen, Handelshøyskolen BI
  • Føresteamanuensis Lars Jacob Tynes Pedersen, Norges Handelshøyskole
  • Postdoktor Mark Taylor, Universitetet i Oslo
  • Steinar J. Olsen, Stormberg AS
  • Bente Øverli, Forbrukertilsynet
  • Jon Vea, NHO
  • Gro Granden, LO
  • Heidi Furustøl, Initiativ for Etisk Handel
  • Camilla Skjelsbæk Gramstad, Virke