Prop. 150 L (2020–2021)

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

Barne- og familiedepartementet foreslår i denne proposisjonen en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Lovproposisjonen følger opp Etikkinformasjonsutvalgets rapport Åpenhet om leverandørkjeder.

Les dokumentet

Digitale vedlegg:

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget

Følg saken

 • 01.07.2022

  No trer openheitslova i kraft

  Nyheit | Barne- og familiedepartementet

  Den 1. juli trer openheitslova i kraft. Med lova får verksemder plikt til å utføre aktsemdsvurderingar for å stanse, førebygge og begrense negative konsekvensar på menneskerettar og anstendige arbeidsforhold.

 • 09.11.2021

  Invitasjon til arrangement om åpenhetsloven

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Utenriksdepartementet inviterer til et arrangement om åpenhetsloven fredag 3. desember 2021.

 • 09.04.2021

  Prop. 150 L (2020–2021) - Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven)

  Proposisjon | Barne- og familiedepartementet

  Barne- og familiedepartementet foreslår i denne proposisjonen en lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Lovproposisjonen følger opp Etikkinformasjonsutvalgets rapport Åpenhet om leverandørkjeder.

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • 09.04.2021

  Strengare krav til openheit hos verksemder

  Nyheit | Barne- og familiedepartementet

  Større verksemder skal påleggjast å arbeide aktivt med å avdekkje og handtere negativ påverknad på menneskerettar og arbeidsforhold i leverandørkjedene sine. I dag la regjeringa fram forslag om ei ny openheitslov.

 • 19.12.2019

  Høring - Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om leverandørkjeder

  Høring | Barne- og familiedepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 29.03.2020

 • 28.11.2019

  Utvalg foreslår etikkinformasjonsplikt

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Etikkinformasjonsutvalget foreslår at næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder. I dag overleverte de sin rapport til forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad.

 • 28.11.2019

  Åpenhet om leverandørkjeder

  Rapport | Barne- og familiedepartementet

  Utredning fra utvalg oppnevnt av regjeringen 1. juni 2018 for å utrede en lov om etikkinformasjon. Innstilling avgitt til Barne- og familiedepartementet 28. november 2019.

 • 27.11.2019

  Overlevering av Etikkinformasjonsutvalgets rapport

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Torsdag 28. november overleverer Etikkinformasjonsutvalget sin rapport til forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad. Følg overleveringen direkte her fra kl. 10.15.

 • 24.06.2019

  Etikkinformasjonsutvalgets statusrapport – juni 2019

  Rapport | Barne- og familiedepartementet

  Etikkinformasjonsutvalget har avgitt en foreløpig statsurapport om utvalgets arbeid. Ifølge rapporten finner utvalget det hensiktsmessig å innføre en lovpålagt etikkinformasjonsplikt.

 • 31.08.2018

  I gang med arbeid om etikkinformasjon

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Et nyoppnevnt ekspertutvalg skal vurdere om næringslivet bør få en plikt til å informere om sitt arbeid med å sikre anstendige arbeidsforhold i egne leverandørkjeder.

 • 04.06.2018

  Oppnevner etikkinformasjonsutvalg

  Nyhet | Barne- og familiedepartementet

  Et nytt utvalg skal vurdere om næringsdrivende skal pålegges en informasjonsplikt knyttet til samfunnsansvar og oppfølging av leverandørkjeder.