Revidert nasjonalbudsjett 2014

Illustrasjon til revidert nasjonalbudsjett (FIN/DSS)

Revidert budsjett 2014 ble lagt fram onsdag 14. mai klokka 10.45.

 

Regjeringen foreslår i det reviderte nasjonalbudsjettet å øke bevilgningene for å bedre beredskapen og øke antallet tvangsutsendelser av utlendinger uten lovlig opphold i Norge.

  

Pressemeldinger

 

Dokumenter

Hoveddokument: 

Tilleggsdokumenter: