Prop. 94 LS (2013–2014)

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget