Statsbudsjettet 2014

Forslag til statsbudsjett legges frem mandag 14. oktober kl. 10.00.

Statsbudsjettet 2014

Regjeringens endringer til budsjettet for 2014 – Tilleggsproposisjon nr 1

Prop. 1 S Tillegg 1: Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014

 

Pressemeldinger

 


 

Statsbudsjettet 2014 – Stoltenberg II-regjeringens forslag

Regjeringen fortsetter sin omfattende innsats for å styrke beredskapen etter 22. juli og foreslår nå å øke bevilgningen til beredskapstiltak med 614,4 millioner kroner.

 

Pressemeldinger

 

Hoveddokumenter

Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag
Prop 1 S (2013-2014) Justis- og beredskapsdepartementet

Svalbardbudsjettet
Prop 1 S (2013-2014) Svalbardbudsjettet

Regjeringens budsjettforslag (Gul bok)
Prop 1 S (2013-2014)

Nasjonalbudsjettet
Meld. St. 1 (2013-2014)