Prop. 1 S (2013–2014)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

FOR BUDSJETTÅRET 2014
Utgiftskapitler: 61, 400–491 Inntektskapitler: 3400–3490

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget