Prop. 1 S (2013–2014) Gul bok

FOR BUDSJETTÅRET 2014

Les dokumentet

Statsbudsjettet

Følg proposisjonen på Stortinget