Prop. 1 S (2013–2014)

For budsjettåret 2014 — Statsbudsjettet (Gul bok)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget