Meld. St. 1 (2013 – 2014)

Nasjonalbudsjettet 2014

Nasjonalbudsjettet 2014

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget