Prop. 1 S (2013–2014)

Svalbardbudsjettet

FOR BUDSJETTÅRET 2014 — Svalbardbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget