Statsbudsjettet 2010: Rekordøkning til nordområdene - milliardøkning til utviklingssamarbeid

Det foreslås en rekordøkning på omlag 530 millioner kroner til ulike tiltak i nordområdene i 2010. Regjeringen foreslår også å gi 27,4 milliarder kroner til norsk utviklingssamarbeid i 2010 - en økning på 1,2 milliarder kroner fra 2009.

Det foreslås en rekordøkning på omlag 530 millioner kroner til ulike tiltak i nordområdene i 2010. Regjeringen foreslår også å gi 27,4 milliarder kroner til norsk utviklingssamarbeid i 2010 - en økning på 1,2 milliarder kroner fra 2009.

Det er de viktigste tallene i Utenriksdepartementets budsjettforslag til statsbudsjett for 2010 som ble lagt fram tirsdag 13. oktober kl. 10.00.

Pressemeldinger fra Utenriksdepartementet

Statsbudsjettet for 2010 består bl.a. av følgende dokumenter: