Prop. 1 S (2009–2010)

For budsjettåret 2010 under Utenriksdepartementet Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapittel: 3100

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget