Prop. 1 S (2009–2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

FOR BUDSJETTÅRET 2010
Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapittel: 3100

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget