Prop. 1 S (2009–2010)

For budsjettåret 2010 under Utenriksdepartementet
Utgiftskapitler: 100–172 Inntektskapittel: 3100

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget