Prop. 1 S (2009-2010)

Skatte-, avgifts- og tollvedtak

For budsjettåret 2010 — Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget