Prop. 1 S (2009-2010) Gul bok

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Statsbudsjettet

FOR BUDSJETTÅRET 2010 — Statsbudsjettet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget