Prop. 1 S (2009-2010)

Statsbudsjettet

For budsjettåret 2010 — Statsbudsjettet (Gul bok)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget