Prop. 1 L (2009-2010)

Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. - lovendringer

For budsjettåret 2010 — Skatte- og avgiftsopplegget 2010 mv. - lovendringer

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget