Historisk arkiv

Nordområdesatsingen økes med omlag 530 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nordområdene er fortsatt regjeringens viktigste strategiske satsingsområde. Derfor foreslås en rekordøkning på omlag 530 millioner kroner til ulike tiltak i nordområdene i 2010.

Nordområdene er fortsatt regjeringens viktigste strategiske satsingsområde. Derfor foreslås en rekordøkning på omlag 530 millioner kroner til ulike tiltak i nordområdene i 2010. – Dette er et generasjonsprosjekt. Vi har siden 2006 styrket nordområdesatsingen med over 1,5 milliarder kroner, og gjennom disse bevilgningene kommet et godt skritt på veien, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

Regjeringens forslag for 2010 innebærer en betydelig styrking på mange områder, ikke minst på verdiskaping, kunnskap og miljø. Blant annet er det foreslått å øke bevilgningen til slepebåtberedskapen i nord med 112 millioner, til landbasert verdiskapning med 50 millioner, til satsing på marin bioprospektering med 19 millioner, til etablering av Senter for klima og miljø i Tromsø med 17 millioner kroner og til romvirksomhet med 126 millioner kroner.

Den økte bevilgningen til romvirksomhet vil bidra til forbedret navigasjonsdekning i nordområdene gjennom Galileo-systemet. Dette vil være nyttig for næringsvirksomhet, skips- og lufttrafikk, miljøsikkerhet samt utøvelse av myndighet. 

Over Utenriksdepartementets budsjett foreslår regjeringen å bevilge 55 millioner kroner til kunnskapsprogrammet Barents 2020 for nordområdene. Dette er en økning på 20 millioner kroner fra 2009. 

- Vi ser nå at en rekke land retter fokus mot nord, ikke minst på grunn av de muligheter og utfordringer som ligger der hva gjelder energi, skipsfart og klima. Fra norsk side skal vi fortsatt være i førersetet for utviklingen i nordområdene, i samarbeidet med våre naboer og allierte i nord. Budsjettforslaget for 2010 vil styrke dette arbeidet ytterligere, sier utenriksministeren.

- Gjennom programmet Barents 2020 for kunnskapsutvikling i nord, skaper regjeringen arenaer for samarbeid mellom norske og utenlandske kompetansemiljøer og bidrar til å øke vår kunnskap om nordområdene, sier utenriksminister Støre.

Nordområdestrategien som ble lagt fram 1. desember 2006 er førende for regjeringens arbeid. I mars 2009 la regjeringen frem dokumentet ”Nye byggesteiner. Neste trinn i regjeringens nordområdestrategi”. I dette dokumentet ble syv satsingsområder definert, og konkrete prosjekter ble trukket frem for å gi regjeringens nordområdesatsing ny retning de neste 10-15 årene. Til sammen legger de to dokumentene opp til en helhetlig, koordinert og langsiktig nordområdepolitikk. 

Over UDs budsjett foreslår regjeringen å bevilge 300 millioner kroner for å styrke prioriterte områder som samarbeid med Russland, Barentssamarbeidet og arbeidet i Arktisk Råd. Dette totalbeløpet inkluderer også kunnskapsprogrammet Barents 2020 for nordområdene. 

I Utenriksdepartementets budsjett for 2010 finnes en samlet framstilling av regjeringens økte nordområdesatsing i 2010.