Nye byggesteiner i nord

Neste trinn i regjeringens nordområdestrategi

Regjeringen la torsdag 12. mars fram trinn to i nordområdesatsingen. Satsingen ble lagt fram på en pressekonferanse i Tromsø der fem ministre deltok. Den innebærer en kraftig satsing på næringsutvikling til lands og til havs og en opptrapping på investeringer til samferdsel, farleder og havner i nord.

Nordområdesatsingens metode er de gode partnerskapene – mellom
offentlig og privat sektor, mellom statlige og lokale myndigheter og mellom norske og utenlandske aktører. Det finnes ingen endelig fasit. Vi ønsker at flest mulig skal være med på å definere veien videre og inviterer til åpen og bred debatt, skriver statsminister Jens Stoltenberg i forordet til strategien.

Les hele strategien


 

Bestilling av strategien Nye byggesteiner i nord
Statlige og kommunale enheter kan bestille publikasjonen fra:
Departementenes servicesenter, Post og distribusjon
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Oppgi publikasjonskode: E-863 B

Andre interesserte kan be om å få publikasjonen tilsendt via e-post: s-nord@mfa.no