Meld. St. 1 (2009 – 2010)

Nasjonalbudsjettet 2010

Nasjonalbudsjettet 2010

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no