Meld. St. 1 (2009 – 2010)

Nasjonalbudsjettet 2010

Nasjonalbudsjettet 2010

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget